Aktivt medborgerskab: Hvordan kommer vi i gang?

medskabelse

Medborgerskab, borgerinddragelse, samskabelse. Ordene er mange, men intentionerne er stort set de samme, nemlig ønsket om at arbejde sammen med borgerne om at udvikle offentlige tilbud og institutioner, og måske at invitere frivillige indenfor.

For at få succes med medborgerskab og frivillighed er det en forudsætning, at ledere og medarbejdere har et fælles afsæt, et fælles værdisæt for borgerinddragelse. Det kræver både mod og en høj grad af åbenhed at arbejde med borgerinddragelse, og det forudsætter en fælles forståelse for, at medborgerskab og frivillighed ikke er en erstatning, men en mulighed for at skabe merværdi både for den enkelte medarbejder og for institutionen som helhed.

Det fælles afsæt skabes gennem en åben dialog mellem ledere og medarbejder, og her kan en afklarende workshop med en ekstern moderator være et godt udgangspunkt. Når workshoppen faciliteres af en udefra, bliver det lettere at give rum til de spørgsmål, ideer og bekymringer, som typisk opstår i den indledende fase af arbejdet med borgerinddragelse.

Afklarende workshop

Et bud på en workshop for ledere og medarbejdere kan se således ud:

Stem med fødderne

Deltagerne placerer sig på et kontinuum afhængig af, hvor enige/uenige de er i følgende udsagn.

  • Frivillige kan bidrage med noget værdifuldt i biblioteket?
  • Frivillige er amatører, og vi skal passe på, hvilke opgaver de får?
  • Frivillige kan let komme til at fylde for meget i forhold til vores andre opgaver?
  • Biblioteket er et spændende sted for frivillige at engagere sig?

Ved hvert spørgsmål bliver 1-2 af deltagerne bedt om at fortælle, hvorfor de har stillet sig, hvor de har.

Formål: Øvelsen giver et billede af, hvor deltagerne befinder sig i forhold til arbejdet med aktivt medborgerskab og frivillighed – og dermed også et indtryk af, hvor fokus skal ligge i arbejdet med at gøre institutionen klar til at åbne sig mod omverdenen.

 

Intro til aktivt medborgerskab

Jeg giver et oplæg om, hvad aktivt medborgerskab og frivillighed er. Der er fokus på muligheder og udfordringer og på, hvordan I som institution, leder og medarbejder kan skabe de bedste muligheder for aktivt medborgerskab og frivillighed.

Formål: At sætte arbejdet med aktivt medborgerskab og frivillighed i kontekst og give deltagerne et indtryk af, hvad aktivt medborgerskab og frivillighed kan bidrage med og til.

 

Samtalesalon: Aktivt medborgerskab

Arbejdsspørgsmål:

1)      Hvad er aktivt medborgerskab for dig?

2)      Hvad er dine egne erfaringer med frivilligt arbejde?

3)      Hvad motiverer dig?

4)      Hvornår har du oplevet, at det frivillige arbejde gav mening?

5)      Hvad fik det til at give mening?

Deltagerne diskuterer spørgsmålene i mindre grupper med udgangspunkt i personlige (og eventuelt professionelle) erfaringer med aktivt medborgerskab og frivillighed.

Alle spørgsmål behøver ikke blive besvaret, men danner rammer for gruppesamtalen.

Som afslutning skriver hver gruppe 2-3 væsentlige pointer ned fra samtalen.

Formål: At få indtryk af, hvad aktivt medborgerskab kan være, og hvad der motiverer frivillige til at engagere sig.

 

Meningsfulde fællesskaber

Arbejdsspørgsmål:

1)      Hvad betyder den frivillige indsats for borgerne i vores område?

2)      Hvad kunne jeg forestille mig den frivillige indsats i vores område kunne betyde?

Deltagerne skriver deres egne umiddelbare tanker ned. Derefter arbejder deltagerne med spørgsmålene ii mindre grupper.

Undervejs får grupperne udleveret kort med ’skæve’ målgrupper, som kan inspirere til nye vinkler på, hvad borgere kan have af forventninger. Deltagerne kan fx blive bedt om at diskutere, hvad medborgerskab og frivillighed betyder for lægen, generalen og Anders And.

Efter noget tid får grupperne udleveret endnu et spørgsmål, som skal bidrage til at konkretisere diskussionen:

Hvad skal der til for, at vi kan lykkes med aktivt medborgerskab og frivillighed hos os?

 Grupperne skriver deres ideer og tanker ned på papir.

Formål: At åbne deltagernes øjne for, at aktivt medborgerskab og frivillighed afhænger af konteksten: Hvem inviterer vi ind? I hvilke sammenhænge gør vi det? Og hvilke muligheder er der i netop vores lokalområde?

 

Opsamling

Deltagerne skriver hver især 1-2 pointer ned, som de tager med sig fra dagen. Workshoppen slutter med en fernisering, hvor deltagerne går rundt mellem hinanden og præsenterer deres vigtigste learnings points. 3 x samtaler á 2 minutter i mindre grupper  

Formål: At skabe et konkret udbytte af workshoppen både for den enkelte og for institutionen.

 

Efter workshoppen

Jeg anbefaler, at I hurtigt efter workshoppen som samler input fra dagen i en form for hvidbog. Det er afgørende, at hvidbogen både sætter fokus på de ideer, muligheder og udfordringer, som er kommet frem på workshoppen. Hvidbogen kan bruges udgangspunkt for at lave en decideret handlingsplan for jeres videre arbejde med aktivt medborgerskab og frivillighed.

 

Så hvordan kommer vi videre?

I er velkomne til at kontakte mig for at høre nærmere om workshoppen. Jeg tilbyder både ultrakorte forløb som et morgenmøde og heldagsworkshop. Format og pris afhænger af jeres behov.

Tøv ikke med at skrive for at høre mere: suzettefrovin@mail.dk

Måske vil du også læse:

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>